Verga­dering Algemeen Bestuur


25 juni 2024

27 juni 2024

Op 25 juni heeft de heer Nijland namens de vereniging Meten=Weten ingesproken op de Vergadering van het Algemeen Bestuur. Hij gaf aan dat er bij de bollenteelt en dan vooral de lelieteelt veel schadelijke stoffen worden gebruikt en dat daar veel te weinig controle op is. Ook zei hij over het programma Duurzame Bollenteelt Drenthe dat dit programma is opgesteld door de Provincie en de bollentelers zonder deelname van Meten=Weten of andere milieu-organisaties en dat het geheel vrijblijvend is. De boeren mogen zelf weten wat ze met de conclusies uit het rapport doen.

Anna van der Maas diende een motie Gifvrij Groen in, waarin ze het Dagelijks Bestuur opriep om gifvrije bloemen, bloembollen en zaden in te kopen. De motie werd mede ondertekend door de Christen Unie, Water Natuurlijk en Natuur en Omgeving. De portefeuillehouder Hans Pereboom vond het een sympathieke motie voor zover het boeketten betrof. Hij stelde wel dat er al bloemen worden ingekocht die niet schadelijk zijn voor het milieu en dat daarop wordt gescreend. Hij had meer moeite met de gifvrije zaden die bestemd zijn voor dijken e.d., omdat die zaden aan voorwaarden moeten voldoen en een keuringslabel moeten hebben. Aangezien bleek dat de motie het niet zou halen, heeft Anna de motie aangehouden. We hopen dat er een andere keer een gunstig klimaat zal zijn om de motie nogmaals en dan met succes in te dienen.

Verder heeft Anna de beverschade aangekaart. In de Jaarstukken staat vermeld dat het aantal gevallen van graafschade door honden vorig jaar 222 bedroeg en door andere dieren, waaronder bevers en muskusratten, 22. Ze concludeerde dat de graafschade door bevers dus wel meevalt. Het Waterschap gaat samen met de Provincie een plan van aanpak van de bever opstellen. Anna drong erop aan om dijken graafvrij te maken als er groot onderhoud plaatsvindt en met andere waterschappen hierover te overleggen.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Dierenwelzijn en biodiversiteit onder de aandacht bij AB WDOdelta

De Partij voor de Dieren-fractie kijkt positief terug op de AB-vergadering van 4 juni. Fractievoorzitter Anna van der Maas ...

Lees verder