Gifvrij groen


27 juni 2024

Het Algemeen Bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, bijeen op 25 juni 2024,

Overwegende dat:

  • Er bij de lelieteelt en sommige andere kwekers middelen worden gebruikt die het behalen van onze KRW-doelen bemoeilijken;
  • Waterkwaliteit een kerntaak is van het Waterschap en het dus in zijn belang is om bloemen in te kopen waarbij geen middelen zijn gebruikt die schadelijk zijn voor mens, dier of milieu;
  • Het Waterschap Drents Overijsselse Delta een actief duurzaamheidsbeleid voert;
  • Overheidsinstellingen veel bloemen kopen en door hun inkoopbeleid een impuls kunnen geven aan het verduurzamen van de bloementeelt;
  • Overheidsinstellingen een voorbeeldfunctie hebben;

Verzoekt het Dagelijks Bestuur:

  • In 2024 een plan te maken om in 2025 binnen ons Waterschap te komen tot een overstap naar de inkoop van lokaal en gifvrij groen: bollen, boeketten, zaden en planten;
  • Het bloemboeket voor beëdigde bestuursleden, jubilarissen en bij andere gelegenheden te vervangen door duurzaam geteelde boeketten;

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

We vragen niet om iets te verbieden, maar we vragen om een stap te zetten naar de inkoop van duurzaam groen. Het is een minimale verandering waarmee we toch een mooie impact kunnen hebben en een helder signaal kunnen afgeven om bij te dragen aan een goede waterkwaliteit.

Ingediend door:

Anna van der Maas - Partij voor de Dieren

Betty Poutsma - ChristenUnie

Amke Vrielink - Water Natuurlijk

Theo Scheper - Natuur en omgeving


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Gedegen onderzoek naar opties voor het behalen van de KRW-doelen per 2027

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer