Een planeetbrede visie


Houd vast aan je idealen!

Schoon en voldoende water is van levensbelang voor elke vorm van leven.

Onze idealen

Onze mensen

Anna van der Maas

Frac­tie­voor­zitter

Zorgen voor wat kwetsbaar is. Samen de Aarde leefbaar houden voor alles wat leeft. Dat drijft Anna van der Maas om zich in te zetten voor radicale keuzes in waterbeheer. “Het gaat me aan het hart om te zien dat de natuur verdroogt, terwijl even verderop water wordt verspild of vervuild.” Anna vindt het belangrijk dat het waterschap keuzes maakt die verder reiken dan het eigen belang en de korte te...

Lees verder

Actueel

Nieuwe frac­tie­voor­zitter geïn­stal­leerd

Dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman heeft Anna van der Maas benoemd als lid van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Zij volgt Mirjam Fagel op als fractievoorzitter van de fractie Partij voor de Dieren. Fagel verliet het waterschapsbestuur omdat zij per 8 november benoemd is als lid van de Provinciale Staten van Overijssel. Anna van der Maas is gehuwd, woonachtig i...

Doe mee

Word actief

Wil jij de Partij voor de Dieren nog meer laten groeien? Enthousiaste mensen die willen meehelpen zijn altijd welkom! Tijdens verkiezingen voer je als actief lid volop campagne. Daarbuiten organiseer je acties en evenementen om onze boodschap te verspreiden.

  • Help de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Ontwikkel je skills met onze opleidingen
  • Ontmoet interessante mensen met verfrissende ideeën