Nieuwe frac­tie­voor­zitter geïn­stal­leerd


21 november 2023

Dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman heeft Anna van der Maas benoemd als lid van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Zij volgt Mirjam Fagel op als fractievoorzitter van de fractie Partij voor de Dieren. Fagel verliet het waterschapsbestuur omdat zij per 8 november benoemd is als lid van de Provinciale Staten van Overijssel.

Anna van der Maas is gehuwd, woonachtig in Diepenveen en werkzaam als geestelijk verzorger in het Deventer ziekenhuis. Van der Maas zegt ter toelichting op haar toetreding tot het waterschapsbestuur: “Via de Partij voor de Dieren wil ik aanjager zijn van natuur- en diervriendelijke keuzes. Ik vind het belangrijk dat het waterschap keuzes maakt die verder reiken dan het eigenbelang en de korte termijn. Dat vraagt om keuzes waarbij de natuur voorop staat en weer kan herstellen. Als fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren wil ik stem geven aan de meest kwetsbaren, de dieren. Samen de aarde leefbaar houden voor al wat leeft en voor wie na ons komt, dat motiveert me om aan de slag te gaan als waterschapsbestuurder.”


De Partij voor de Dieren fractie bestaat nu uit Anna van der Maas en Theo Scheper. Fractievolger Marco van der Niet heeft de fractie verlaten wegens werkzaamheden elders.

We bedanken Mirjam en Marco voor hun inzet voor de waterschapsfractie.