Theo Scheper


Algemeen bestuurslid

Theo Scheper is 16 jaar lid van de Partij voor de Dieren en heeft van 2015 tot 2019 in het Wetterskip Fryslân onze partij vertegenwoordigd. “Toen ik 1967 geboren werd, waren er nog veel wilde bloemen, vlinders, bijen, vissen, weidevogels, bloemen, wilde struiken en planten. Het landschap was kleur- en geurrijk. We waren altijd buiten en schaatsten 's winters op de vijvers, sloten en meren. In die wereld wil ik graag weer wonen. Daarom ben ik lid van de Partij voor de Dieren. In Vledder, waar ik nu woon, is de woon-en leefomgeving mooi, maar het kan zoveel beter! Minder schadelijke giffen in de bollen- en bloementeelt bijvoorbeeld, meer biodiversiteit en eindelijk iets doen tegen de verdroging van de bossen, met name op de hogere zandgronden, hier in Drenthe.”

Samen met andere vrijwilligers beschermt Theo de weidevogels in Zuid-Oost Drenthe. Er is meer nodig om deze vogels te behouden. Meer natte landen, een betere vruchtbaarheid van de bodem en biodiversiteit terug in het boerenland. Gelukkig zien steeds meer boeren dit ook en werken zij mee aan verbeteringen die moeten leiden tot uitbreiding van insecten, vogels, vissen bloemen, bijen, alles wat het landschap zo mooi en waardevol maakt. Theo wil de natuur beschermen tegen de bedreigingen die op ons en de ons opvolgende generaties af komen. Dat is een belangrijk doel in zijn leven. Daarvoor wil hij zich graag namens de Partij voor de Dieren inzetten, via het waterschap of de provincie.