Mirjam Fagel


Frac­tie­voor­zitter

Mirjam Fagel woont in IJhorst dichtbij de grens tussen Overijssel en Drenthe. Zij is getrouwd en moeder van 3 kinderen. Natuur is de rode draad in haar leven. Met het toenemen van de druk op natuur, neemt ook haar inspanning toe voor natuurherstel. Sinds 2017 is zij lid van Partij voor de Dieren en nu lijsttrekker voor de verkiezing van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta)

Na bijna 30 jaar als ecoloog gewerkt te hebben bij verschillende waterschappen, is zij een ander pad ingeslagen. Zij is een eigen praktijk aan het opzetten als natuur/ wandelcoach, om anderen in beweging te helpen om dichter bij hun eigen natuur te komen. Om stappen te zetten naar meer levenskracht en vitaal leven.

In het voedselbos is zij actief met planten van bomen en het kweken van gezonde groenten, fruit, bessen, noten, kruiden en paddenstoelen.

Mirjam is een aantal jaar voorzitter van de Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst (NBVIJS). Met de jubileumcommissie heeft zij zich in 2022 ingezet voor het nieuwe samenwerkingsverband Prachtlint Staphorst. Een netwerk met natuurrijke parels en verbindingen.

Na de verkiezing op 15 maart hoopt Mirjam het waterschapsbestuur te stimuleren om extra stappen te zetten voor een natuurlijke, leefbare, vitale omgeving én respect voor het leven van dieren.

Belangrijke thema’s zijn het herstel van biodiversiteit door met dijken en waterloopjes bij te dragen aan een blauwgroen netwerk, het afstemmen van het waterpeil op wat de natúúr nodig heeft, echt schoon en gezond water zonder meststoffen, hormonen, micro-plastics, kankerverwekkende stoffen of landbouwgif, vissen die veilig langs sluizen en gemalen kunnen zwemmen, het graaf-veilig maken van dijken en het stoppen met doden van muskusratten.

Alle kandidaten

Alle kandidaten voor de WDODelta met lijsttrekker Mirjam Fagel