Marco van der Niet


Frac­tie­volger

Marco van der Niet (1979) droomt ervan dat Nederland weer een rijk land is. Waarin veel libellen zoemen, vogels een plek vinden om te landen, het leven in de bodem krioelt. Een wereld waarin wij, mensen, er niet alleen voor staan.

Vier jaar geleden heeft Marco zijn baan als leidinggevende in de IT-sector opgezegd om zich volledig in te zetten voor herstel van biodiversiteit. Het raakt hem dat we de bomen, weilanden en rivieren volspuiten met gif. We kiezen voor snelle oplossingen die uiteindelijk desastreus zijn voor onze planeet.

Voor Marco zit de oplossing ook in hoe wij denken. We moeten ons op een andere manier gaan verhouden tot de natuur en van daaruit oplossingen gaan bedenken. Denken vanuit netwerken, niet ego maar ecodenken.

Zijn focus ligt bij de biodiversiteit en dan met name bij de insecten en andere ongewervelden. Hij wil hun leefomgeving vergroten en het gebruik van gif een halt toeroepen.